En


2016 m. gegužės 29 d. 15 val.


DALINTIS

DALINTIS

„Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti“ (A. de Sent Egziuperi)

Šis projektas – tai vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, socialinės atskirties mažinimas, aktyvinant visuomenę, ugdant toleranciją, siekiant atvirumo bei supratimo, kad vaikai su negalia taip pat gali kurti. Šokio, kūno ekspresijos, dailės terapija – tai socialinė ir fizinė pagalba, todėl ypatingai svarbu plėtoti vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, galimybes lavintis ir panaudoti savo kūrybines galias.

Šokio bei judesio terapija, kaip psichoterapijos forma, padės suvokti savo kūno, proto ir sielos visumą, išreikšti jausmus, išlaisvinti užslopintas emocijas, patyrimus, savikontrolę aktyvioje kūrybinėje veikloje.

Šiuolaikinio šokio teatro „Dansema“ profesionalūs šokėjai Giedrė Subotinaitė, Agnė Ramanauskaitė, Mantas Stabačinskas, choreografė Birutė Banevičiūtė ir Vilniaus Šilo specialiosios mokyklos mokiniai, pasitelkdami judesį bei kūno ekspresiją, pasakoja pasaulio sukūrimo istoriją: kaip atsirado diena ir naktis, dangus ir žemė, paukščiai ir žvėrys, kokie buvo pirmieji žmonės.

RĖMĖJAI

LIETUVOS KULTŪROS TARYBAwww.ltkt.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖwww.vilnius.lt

UAB „BIJOLA“www.bijola.lt