lt / en
Visos parodos

ALEKSANDRAS VOZBINAS „ISTORIJOS APIE VILNIŲ IR LIETUVĄ“ (tapyba)

Vilniaus rotušėje 2021 m. kovo 16-30 d. buvo eksponuojama tapytojo Aleksandro Vozbino (In memoriam) paroda.

Tapytojo kūrybinis kelias, pomėgių laukas susijęs su domėjimusi Lietuvos ir sostinės Vilniaus istorija. Dailininkas drobėse reflektavo praeities ir nūdienos istorijos tematiką, tačiau jos kontekste kūrė savo istorijas bei siužetines linijas. 

Dailininko kūrybos kelias – integrali tautos ir valstybės kultūros vyksmo dalis. Menininkas buvo ne tik subjektas, atspindintis bei fiksuojantis laiko dvasią, bet ir pats savo kūryba prisidėjo prie šių procesų formavimo. Šie procesai gali būti suvokiami, vertinami įvairiais sąmonės ar pasąmonės lygmenimis. Dažnai kūrėjas ne tik fiksavo, bet ir formavo kolektyvinės sąmonės būsenas, kartais to net  neįtardamas.

Aleksandro Vozbino istorinės tapybinės improvizacijos nėra tiesioginių istorinių faktų iliustracijos. Dažnai tai – metaforos, asociatyviai siejamos su mūsų šalies istorija, tampančios pretekstu tapybos kalba reflektuoti savo požiūrį, kuris dažnai gali būti ir ironiškas… 

„Man tapyba yra būdas svarstyti ir kalbėti apie dalykus, kurie yra žmogaus prigimtyje. Menininko sociumas yra persipynęs su individo būties trapumu. Čia esti visko: optimizmo, porcijos pesimizmo, fatalizmo, grotesko... Visa tai vyksta tam tikram istoriniame fone. Keičiasi formos ir mados,  o aistros, pergyvenimai, žmogiškasis turinys visais laikais išlieka tokie patys,“ – mąstė Aleksandras Vozbinas. 

Didžioji dalis parodoje eksponuojamų paveikslų – pastarųjų  metu darbai, dar niekur nerodyti, kita dalis –  sukurti anksčiau,  nuosekliai papildantys parodos tematiką. Paskutiniai kūriniai buvo tapomi mūsų visuomenę sukausčiusio karantino metu. Minėtos aplinkybės yra užkoduotos paveiksluose ir žiūrovai patys nuspės, kuriuose darbuose…

Deja, autoriaus jau nėra su mumis.

Nuotraukos - Jan Suchodolski

icon--play

Aleksandras Vozbinas