lt / en
Visos parodos

Paroda "NOW & THEN" (Studijų darbai VS post-akademiniai kūriniai)

NOW & THEN – tai jau antras bendras Vilniaus rotušės ir VDA muziejaus projektas (pirmas – paroda „Vilnius ir jo žmonės“), kurio esmė (žvelgiant formaliai) yra VDA absolventų – šiuo metu žinomų, kelioms generacijoms, skirtingoms strategijoms ir pasaulėžiūroms atstovaujančių menininkų, studentiškos kūrybos (saugomos institucijos fonduose) ir dabar sukurtų artefaktų eksponavimas. 

8 dešimtmečio pabaigoje Johnas Lenonas sukūrė dainą pavadinimu Now & Then. Tas kūrinys nepasirodė viešumoje iki legendinio muzikanto žūties, ir buvo publikuotas tik 1995 m. Then & Now taip pat yra koncertinis progresyviojo roko grupės Emerson, Lake & Palmer grupės albumas, išleistas 1998 m. Kaip rodo pats pavadinimas, jame yra sudėta senesnių (iš 1974-ųjų) ir naujesnių (1997–1998 m.) opusų. Tokiu pačiu pavadinimu 2012 m. buvo išleistas dokumentinis filmas apie kitą  psichodelinio roko grupę Pink Floyd. Visuose šiuose kūriniuose skiriama riba tarp priešingų būsenų, kitokių laiko tarpsnių, tuo pačiu reflektuojant gyvenimą ir meilę...

Tad projekto (kurio esmė yra VDA muziejaus fonduose saugomų tapybos ir grafikos studentų, vėliau tapusių žinomais menininkais, darbų sugretinimas) pavadinimas koduoja dvejopas reikšmes.

Viena vertus, pačioje parodoje iš tiesų – opoziciniu dichotominiu principu (chronologiškai atstovaujantys skirtingiems laikmečiams) yra eksponuojami nuo 8 dešimtmečio iki dabar sukurti kūriniai. Tame slypi ir lyginamosios, ir „supriešinamosios“ metodologijos aspektai. Šiame sprendime esama ir žaidybinio, ir analitinio elementų. Juk visuomet įdomu pa(si)lyginti, kaip žmonės kinta ir keičiasi, tai tuo pačiu leidžia daryti ir konkrečiais išvadas... Vienų dailininkų kūryba keitėsi kardinaliai, kitų – labiau evoliuciniu būdu, dar trečių – mutavo minimaliai. Nes esama daugybės kelių. Tad vienas šalia kito eksponuojami darbai ir atskleis tą trajektoriją nuo „tada“ iki „dabar“. 

Antra, formuojant šią kolekciją programiškai siekta atrinkti žinomesnius Lietuvos meno arenoje autorius. Tad šis sumanymas atlieka tam tikrą edukacinę funkciją, vizualiai pristatydamas menininko transformacijas, jo kūrybinį kelią ir evoliuciją, esminius lūžius, takoskyrą ir perskyrą. Juolab, kad ne vienas iš pristatomų kūrėjų studijavo dar sovietiniais laikais, tuometiniame LTSR valstybiniame dailės institute arba pirmaisiais besireformavusios Akademijos metais, tad parodoje reprezentuojamos ne tik personalinės, bet ir bendrakultūrinės slinktys, esminiai pokyčiai vykę visuomenės sąmonėje bei kolektyvinėje pasąmonėje. Tartum galima būtų daryti prielaidą, jog esant griežtesnei akademinei meno „mokymo“ sistemai, laisvoji kūryba yra kardinaliai priešinga, iš kitos pusės (neperšant tokių žiūrėjimo akinių) galima pastebėti, kad net studentiškose užduotyse, jų giluminiuose sluoksniuose bei lygmenyse esama užkoduotų vėlesniojo meninio potencialo (gal nevertėtų to vadinti genialumu) daigų.

Paroda, simboliškai atidaroma pirmąją naujų mokslo ir studijų metų dieną, veikia dviejose erdvėse – Vilniaus rotušėje ir VDA galerijoje „Akademija“. Tokiu būdu vienintelė Lietuvoje aukštoji meno mokykla ne tik išeina iš savo celių, studijų ir auditorijų (Rotušė – kadaise atlikusi dailės muziejaus, menininkų rūmų funkciją metaforiškai įkūnija studento tapsmą profesionalu), bet ir, žvelgdama atgal, re-startuojasi dabar kuriančiųjų ir ateinančiųjų generacijų dėka.

Parodos kuratorius ir teksto autorius – menotyrininkas dr. Vidas Poškus

Projektą finansavo


icon--play

dr. Vidas Poškus

Menotyrininkas