lt / en
Visi projektai

Projektas - „Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti“

„Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti“ (A. de Sent Egziuperi)

Tai du metus vykęs projektas, kuriame dalyvavo vaikai, turintys specialiųjų poreikių.

Projekto tikslai – plėtoti vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, galimybes lavintis panaudojant savo kūrybines galias, mažinti socialinę atskirtį, aktyvinti visuomenę, ugdyti toleranciją ir suvokimą, kad visi vaikai yra kūrybiški.

2016 m. projekto veiklos buvo orientuotos į šokio bei judesio terapiją, kuri, kaip psichoterapijos forma, padėjo projekto dalyviams suvokti savo kūno, proto ir sielos visumą, išreikšti jausmus bei išlaisvinti užslopintas emocijas.

2017 m. projektas buvo nukreiptas į trimačio objekto suvokimą ir architektūrinio paveldo pažinimą. Vaikai „statė“ pasirinktus architektūros statinius ir dalinosi išgyvenimais apie savo kūrybines veiklas su visais projekto dalyviais.

Kaip ir ankstesnysis, projektas buvo orientuotas į vaikų kūrybinių galių išlaisvinimą bei kultūros pažinimą.

Lietuvos Kultūros Taryba