lt / en
Visi projektai

Projektas „WomArts“

Vilniaus rotušė 2018-2021 m. dalyvavo vykdant tarptautinį projektą „Women Equal Share Presence in the Arts and Creative Industries / Lygiateisis moterų dalyvavimas meno ir kūrybinėse industrijose (Wom@rts)“. 

Tai tarptautinis projektas, kurį vykdė viešųjų ir privačių pelno nesiekiančių organizacijų tinklas, remiamas Europos Komisijos „Kūrybiška Europa“ programos. 

Projektas „Wom@rts“ skatino plataus užmojo iniciatyvą, kuria buvo siekiama analizuoti neigiamus statistinius duomenis, susijusius su moterų menininkių ir kultūros srities specialisčių dalyvavimu įvairioje veikloje, ir juos keisti.

Projekto „Wom@rts“ tikslas – aktualizuoti moterų indėlį ir įvairovę į Europos kultūros paveldą bei mažinti lyčių nelygybę remiant moterų iš įvairių sektorių dalyvavimą rinkoje, skatinant jų judėjimą, žinias, mokymo veiklas ir įvairius bendrus renginius.

Per 4 metus (nuo 2018 m. iki 2021 m.) projektas „Wom@rts“ veikė keliose srityse, tokiose kaip: Chartijos sukūrimas, skatinantis lyčių lygybę kultūrinėje praktikoje ir moteris menininkes atstovaujančių ambasadorių tinklas; tyrimai ir studijos siekiant surinkti duomenis apie moterų menininkių ir kultūros srities specialisčių padėtį dabartinėje visuomenėje; tarptautinė internetinė platforma, jungianti kūrėjas; meno rezidencijų organizavimas; Simone de Beauvoir knygos „The Second Sex“ 70-osioms metinėms skirtos parodos organizavimas; seminarai, konferencijos ir paskaitos; meistriškumo ir mokymo kursai kūrėjoms, kultūros administratorėms ir verslininkėms; menininkių ir intelektualių dalyvavimas įvairiuose tarptautiniuose kultūros forumuose ir festivaliuose.

Lietuvos moterų situacijos mene ir kultūroje analizė (EN): Womarts Analytical review LT.pdf
Prezentacija: presentationLT Womarts.pdf

Projekto puslapis: http://www.womarts.eu/

Iškilus klausimams, rašykite info@vilniausrotuse.lt

Projekto rėmėjai:

Avilés miesto taryba - Cultura-Avilés savivaldybés fondas (ES)

UGM Maribor (SI)

Rijekos taikomosios dailės akademija (HR)

„Hay Festival of Literature and Arts Ltd.“ (Jungtinė Karalystė)

Limeriko technologijos institutas - Limeriko menų ir dizaino mokykla (IR)

Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (FR)

Centro garso ir vaizdo įrašas Simone de Beauvoir (FR)

„Vilniaus rotušė“ - Vilniaus miesto taryba (LT)

WIFT (Moterys kine ir televizijoje), Skandinavijos tinklas (FI)

Santjago de Kompostela miesto taryba - „Auditorio de Galicia“ (ES)