lt / en
Visi renginiai

Eglės Surotkevičiūtės - Dean darbų paroda. TAPYBA, PIEŠINIAI, TEKSTILĖ

Parodos atidarymas – birželio 3 d. 17 val. 

Paroda vyks birželio 3 – 29 dienomis.


Eglės Surotkevičiūtės-Dean (1964–2019) kūrybinę biografiją lėmė ypač platus jos interesų laukas, noras išbandyti įvairias intelektualinės ir meninės kūrybos sritis. Studijos Lietuvos dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija) išryškino jos dėmesį psichoanalizės, dailės teorijos klausimams – diplominį darbą „Arnoldo Hauserio meno raidos koncepcija“ ji parašė, vadovaujama docentės Nijolės Tumėnienės, jį sėkmingai pagynė 1987-aisiais. Svarbią įtaką jos kaip dailėtyrininkės formavimuisi padarė profesorius Antanas Andrijauskas. Kadangi šalia dailėtyros studijų metais ją domino literatūra, o ypač – kinematografas, baigusi dailėtyros studijas 1987–1989 m. ji studijavo kino režisūrą Rustaveli Teatro ir kino institute Tbilisyje, Gruzijoje.

Studijų metais pradėjusi savarankiškos meninės kūrybos ieškojimus – tapė, piešė, kūrė pasteles – Eglė Surotkevičiūtė-Dean, pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais išvykusi į Jungtines Amerikos valstijas, 1992-aisiais baigė tekstilės dizaino studijas Otis dailės ir dizaino kolegiją Los Andžele.

Keliolika metų sėkmingai dirbo tekstilės srityje, kūrė audinių dizaino pavyzdžius, bendradarbiavo su įvairiais tekstilės gamintojais JAV ir Europoje – teko dirbti Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Anglijoje, Olandijoje, ilgėliau gyventi šiose šalyse, susipažinti su jų kultūra, kurios atgarsiai akivaizdūs vėlesnėje jos kūryboje – pavyzdžiui, autorinės technikos piešinių cikle „Ispaniški nėriniai“ (2004–2009).

2005-aisiais Eglė Surotkevičiūtė-Dean grįžo į Lietuvą, bendradarbiavo su meno kultūros žurnalu „Krantai“, vertė iš anglų kalbos, rašė dailėtyrinius ir dailės kritikos tekstus. Ji ypač daug dėmesio skyrė šiuolaikinės juvelyrikos analizei, 2011 surengė tarptautinę juvelyrikos parodą „Dreamscape“ (AV17 galerija, Vilnius), kurioje buvo pristatyta virš 100 kūrinių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

Daug laiko skyrė kūrybai – projektavo ir mezgė vienetinius drabužius, kūrė audinių dizaino pavyzdžius, daug tapė – bendradarbiavo su galerija „Rotunda“. 2018 m. liepą jos kūriniai buvo eksponuoti pasaulio lietuvių dailės parodoje „Pasaulio Lietuva: kūrybos horizontai“, veikusioje Vilniaus rotušėje.

Parodoje pristatomi Eglės Surotkevičiūtės-Dean darbai sukurti per paskutiniuosius keliolika gyvenimo metų. Jos kūryboje ypač daug dėmesio skiriama linijai ir spalvai. Piešiniuose dažni vos vos atpažįstami figūriniai motyvai – lakoniški, naiviojo meno principams artimi augalų, gyvūnų, architektūros siluetai, meninių artefaktų citatos. Paveiksluose šiuos motyvus esmingai papildo spalva – panardina juos į potėpių šuorus, suartinančius menininkės pasaulį su ekspresionistinės, koloristinės tapybos tradicija.

Helmutas Šabasevičius

Įėjimas laisvas