lt / en
Visi renginiai

SOL SALUTIS: skaičių kalba

Gruodžio 7–9 d. | 16.30 – 19.30 val. 
Parodos atidarymas Gruodžio 7 d. 17 val. 

Ką mums sako skaičiai? Ar šiandieninis mūsų racionalus požiūris į matematines sistemas ir šalti skaičiavimai – tai vienintelis įmanomas būdas apibūdinti pasaulį?

Panašu, kad Pitagoro siekis išlaikyti pusiausvyrą tarp praktinės ir simbolinės matematikos reikšmių realų pa­vidalą įgauna technologinėje visuomenėje. Kaip pavyzdį galima pateikti pasaulio finansų rinkų struktūrą: neraci­onalus elementas čia, pasirodo, esąs lemiamas – siste­mos funkcionalumą gali nulemti aklas pasitikėjimas al­goritmų galia arba investicine „tikėjimo krize“, dėl kurios žlunga rinka.

Tokį metafizikos ir matematikos derinį beveik prieš du šimtus metų savo Ateities istorijoje pateikė lenkų poetas romantikas Adomas Mickevičius (1798–1855). Naujesni rankraščių variantai pasimetė arba buvo sunaikinti, ta­čiau informacijos suteikia išlikę poeto užrašai ir kores­pondencija. Taigi žinoma, kad ši utopinė romantinė vizija pateikia stebėtinai tikslių futurologinių apmąstymų apie žmonijos civilizacijos raidą, dešimtmečiais lenkiančių Ju­les’io Verne’o ir Herberto Goerge’o Wellso kūrinius. Ra­šytojo vizijoje galima aptikti dar neįgyvendintų techninių išradimų, tokių kaip lėktuvai, kosminiai laivai ar kameros, skirtos garsui ir vaizdams įrašyti bei perduoti, aprašus. Tarp projektuojamų prietaisų atsirado ir optinis pluoštas, įkvėpęs Jakubo Woynarowskio multimedijų instaliaciją Sol Salutis (lot. Išganymo saulė), paremtą Archimedo vei­drodžių sistema, skirta atspindėti saulės „ugninių ženklų“ raštą.

Idėja veidrodžių sistema perteikti „ugninius ženklus“ skatina susimąstyti apie ateities kalbos formą. Pats poe­tas siūlo galimybę žodžius paversti skaitinėmis vertėmis. Į tai atkreipė dėmesį Zdzisławas Kępińskis savo knygo­je Mickiewicz hermetyczny (Hermetiškasis Mickevičius), kuri tapo atskaitos tašku Jakubui Woynarowskiui kuriant instaliaciją.

Sol Salutis pasakojimas paremtas laipsnišku teksto ir skaičių deriniuose slypinčių reikšmių dekodavimu, šias reikšmes palaipsniui atskleidžiant audiovizualinio rengi­nio dalyviams. Tai metaforinis „suvokimo aparatas“, lei­džiantis perskaityti ir iššifruoti signalą iš ateities.

Projekto premjeros laikas neatsitiktinis – gruodis (A. Mickevičius gimė šį mėnesį), žiemos saulėgrįžos metas, senovėje minimas kaip Sol Invictus (lot. Nenugalimosios saulės) šventė.
Ypatingą reikšmę turi ir pasirinktos vietos: projektas vykdomas penkiuose su Adomu Mickevičiumi susiju­siuose Europos miestuose: Paryžiuje, Vilniuje, Romoje, Stambule ir Krokuvoje. Projektas sukurtas kaip Lenkų romantizmo programos dalis, bendradarbiaujant Adomo Mickevičiaus institutui ir Lenkijos institutui Vilniuje.

Jakub Woynarowski – tarpdisciplininis menininkas, dizaineris ir kuratorius. Krokuvos dailės akademijos absolventas ir dėstytojas. Parodos Lenkijos paviljone meninės koncepcijos autorius 14-ojoje tarptautinėje Venecijos architektūros bienalėje.

Autorius – Jakub Woynarowski
Muzika – Przemysław Scheller
Organizatorius – Adomo Mickevičiaus institutas
Organizatoriaus partneris – Lenkijos institutas Vilniuje
Partneris – Vilniaus rotušė
Dalinis finansavimas – Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos lėšomis.

Jakub Woynarowski