lt / en

VšĮ Vilniaus rotušė prie savo komandos kviečia prisijungti atsakingą, profesionalų, ir motyvuotą Ūkio dalies vadovą (-ę) nuolatiniam darbui.

DARBO POBŪDIS 

 • Efektyviai organizuoti Vilniaus rotušės ūkio dalies personalo darbą, rūpintis priskirtos teritorijos, patalpų, įrengimų, inventoriaus apsauga, priežiūra ir remontu;
 • Užtikrinti kokybišką Vilniaus rotušėje vykstančių renginių techninį aptarnavimą, puoselėti į klientą orientuotą klientų aptarnavimo kultūrą.


REIKALAVIMAI: 

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • Mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą kalbos mokėjimo trečiąją kategoriją;
 • Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti jam pavaldžių darbuotojų darbą;
 • Gebėti dirbti komandoje;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą bei kitus su vykdomomis funkcijomis susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
 • Gebėti vesti materialinių vertybių apskaitą;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu);
 • Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo taisykles;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Išmanyti pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;
 • Žinoti profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus, būti komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.


PRIVALUMAI: 

 • Darbo patirtis statybų, techninės priežiūros, klientų aptarnavimo ir/ar renginių organizavimo sferoje;
 • Buvusio darbdavio rekomendacija. 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 • Ūkio padalinio darbuotojų veiklos organizavimas, priežiūra, darbo laiko apskaitos kontrolė;
 • Patalpų ir pagrindinių priemonių eksploatavimo, jų priežiūros ir savalaikio remonto užtikrinimas;
 • Saugos darbe, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų vykdymas ir kontrolė, su tuo susijusių dokumentų pildymas.


MES JUMS SIŪLOME

 • Įdomų, dinamišką darbą išskirtinėje aplinkoje, Vilniaus senamiesčio širdyje;
 • Atlygį – nuo 2017 Eur (neatskaičius mokesčių),  koeficientas – 1,13; 
 • Bonusus ir skatinimo priemones už nepriekaištingą darbą, taip pat už papildomai atliekamas funkcijas;
 • Kvalifikacijos tobulinimą pagal poreikį, kitas skatinimo priemones;
 • Draugišką kolektyvą.


Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką prašome siųsti 

iki gegužės 25 d. el. p. info@vilniausrotuse.lt

Tik atrinkti kandidatai bus pakviesti pokalbiui. Konfidencialumą garantuojame.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis tel. +370 261 8007.